วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด หมู่ 7

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด หมู่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 080-177-4526 โดยมี นางเกรยูร ไชยะวงศ์ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม(ผ้าทอมือลายขัด)

บริษัท ทักทายกัน จำกัด

บริษัท ทักทายกัน จำกัด แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 459 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 082-459-4559 โดยมี นางสาวกัญจิรา ส่งไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยไผ่ รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม่วงกลวง

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 97/10 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โทรศัพท์ 087-885-7965 โดยมี นายสหัส ไม่ยู่โซ่ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.กะปิ

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 086-271-6326 โดยมี นางสาวสมสวย เวียงแก้ว เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ครีมนวดสปาตัว จากน้ำแร่ธรรมชาติ 2.โลชั่นบำรุงผิวกาย จากน้ำแร่ธรรมชาติ 3.สเปรย์บำรุงผิวหน้า จากน้ำแร่ธรรมชาติ 4.มาร์คโคลน จากน้ำแร่ธรรมชาติ

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-389-2377 โดยมี นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยข่า ย้อมสีธรรมชาติ 2. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยบัว ย้อมสีธรรมชาติ 3. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยตะไคร้ ย้อมสีธรรมชาติ 4. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยสับปะรด ย้อมสีธรรมชาติ 5. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยผักตบชวา ย้อมสีธรรมชาติ 6. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้วย ย้อมสีธรรมชาติ    

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มน้ำพริกหอยทะเลบ้านบางติบ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มน้ำพริกหอยทะเลบ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 6 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โทรศัพท์ 087-897-8067 โดยมี นางสุภาพร ระวังงาน เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. น้ำพริกหอยกัน 2. น้ำพริกหอยหวาน 3. น้ำพริกปลาย่าง 4. น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง 5. น้ำพริกกุ้งแห้ง 6. น้ำพริกปูม้า 7. น้ำพริกหมึกหอม 8. น้ำพริกสวรรค์ปลาหยอง  

วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม

วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 089-884-1974 โดยมี นายปรีชา งามเงิน เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ถ่านไม้ไผ่บดอัดดูดกลิ่น 2. ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่นแบบชิ้นบรรจุผ้าสปัน 3. ถ่านไม้ไผ่ปรับสภาพดิน 4. สบู่ก้อนจากถ่านไม้ไผ่ 5. สบู่เหลวจากถ่านไม้ไผ่ 6. ครีมมาส์กหน้าถ่านไม้ไผ่

วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม

วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 159 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 085-702-7141 โดยมี นางสาวลาวัลย์ มะเจียกจร เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.  แผ่นพืชอัดจากไม้ไผ่(ปาติเกิล)   2. ผลิตภัณฑ์แผ่นพืชอัดจากไม้ไผ่(ขึ้นรูป)   รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 รูปที่ 5 รูปที่ 6 รูปที่ 7  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 162,164 ถนนจิตบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-511-348 โดยมี นายอาทร แสงโสมวงศ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าไหมทอมือลายขัดพื้นฐาน(ย้อมสีธรรมชาติ) ผ้าคลุมไหล่(ย้อมสีธรรมชาติ)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเจริญรัถ ซอยเจริญรัถ5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-995-9502 โดยมี นางนาง จันทะมาน เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าผ้าฝ้าย รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4