ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-282-579 โดยมี นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สบู่เหลวผสมโคลนแร่ขัดผิวกาย(น้ำผึ้ง) สบู่ภูโคลน(น้ำผึ้ง) ครีมน้ำแร่บำรุงผิว

สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-355-362 โดยมี นายอภิชาติ วัฒนกุล เป็นประธานกรรมการ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาแคปซูลผสมเขากวางอ่อน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ(มูลควาย)บ้านนาเชือก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ(มูลควาย)บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 087-222-5256 โดยมี นางสายสุณี ไชยหงษา เป็นประธานกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เบาะรองนั่ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 084-497-6651 โดยมี นางสุพรรษา ทองเลิศ เป็นประธานกลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าย้อมคราม(ผ้าทอลายขัด) ผ้าย้อมคราม(ผ้ามัดหมี่) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไวน์เนอรี่ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 089-278-7930 โดยมี นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำหมากเม่า ไวน์หมากเม่า