บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-389-2377 โดยมี นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยข่า ย้อมสีธรรมชาติ
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยบัว ย้อมสีธรรมชาติ
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยตะไคร้ ย้อมสีธรรมชาติ
4. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยสับปะรด ย้อมสีธรรมชาติ
5. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยผักตบชวา ย้อมสีธรรมชาติ
6. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้วย ย้อมสีธรรมชาติ

 

p-30-1

 

p-30-2