วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 086-271-6326 โดยมี นางสาวสมสวย เวียงแก้ว เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.ครีมนวดสปาตัว จากน้ำแร่ธรรมชาติ

p-31-1
2.โลชั่นบำรุงผิวกาย จากน้ำแร่ธรรมชาติ

p-31-2

3.สเปรย์บำรุงผิวหน้า จากน้ำแร่ธรรมชาติ

p-31-3

4.มาร์คโคลน จากน้ำแร่ธรรมชาติ
p-31-4