บริษัท ทักทายกัน จำกัด แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่เลขที่ 459 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 082-459-4559 โดยมี นางสาวกัญจิรา ส่งไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยไผ่

p-33-1
รูปที่ 1

p-33-2
รูปที่ 2
p-33-3
รูปที่ 3