ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  1. ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์สินค้าตามหลัก 3 ประการของ BEDO เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งของวัตถุดิบ
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับใบประกาศนียบัตรตราส่งเสริมฯ จาก BEDO สามารถนำไปใช้ประกาศเผยแพร่ตามจริงได้
  3. BEDO จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในเว็บไซต์ของ BEDO เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
  4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯจะได้รับสิทธิในการวางจำหน่ายที่ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ของ BEDO หรือช่องทางการจัดจำหน่ายของพันธมิตรอื่นๆพร้อมได้รับสิทธิในการเข้าร่วมงานมหกรรมประจำปีของ BEDO หรือการร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่ BEDO เข้าร่วมงานเพื่อแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้
  5. ได้รับสิทธิส่วนลดการเข้าร่วมสัมมนาและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
  6. ได้รับคำปรึกษาจากวิทยากรที่จัดอบรม ที่จัดโดย สพภ. และพันธมิตรเครือข่าย
  7. ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

banner